Nieuwe verbindingen via weg, water en rails

In 1813 kwam een einde aan de Franse overheersing en ontstond het Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I zag het als zijn taak de economische omstandigheden te verbeteren. Want vooral op de arme zandgronden heerste veel armoede.

Lees verder…