Huisvlijt: wevers en brouwers

Mierlo was enkele eeuwen geleden een overwegend agrarische gemeente. De boerenbedrijfjes voorzagen zoveel mogelijk in hun eigen behoeften. Gezinnen konden eten van de landbouwproducten en direct of indirect van het vee.

Lees verder…