Rond de TV-toren

1957 na Christus

Sinds zijn oplevering in 1957 is de 115 meter hoge televisietoren aan de rand van de Molenheide een bepalend deel van het dorpsgezicht van Mierlo. De belangrijkste reden waarom deze toren op deze locatie staat, is de geografische ligging. Begin jaren vijftig presenteerde staatssecretaris J. Cals de televisienota, waarin stond dat er vijf tv-torens moesten komen om heel Nederland van het toentertijd geheel nieuwe medium televisie te voorzien. De torens zouden gebouwd worden in Hoogersmilde, Markelo, Lopik, Goes en Roermond. De tv-torens zouden niet alleen gebruikt worden voor het uitzenden van tv, maar ook voor radio via FM.

Het signaal moest dus vanuit de toren in Lopik ook in Roermond terecht komen, Om de afstand tussen Lopik en Roermond te overbruggen, waren twee tussenstations – ook wel relaisstations – nodig. Een daarvan kwam in Mierlo te staan, de ander in Loon op Zand.

De toren is Mierlo was trouwens niet alleen een tussenstation voor de televisiezender, maar ook de eerste Nederlandse radiotoren. 

De plaatsing en situering van de TV-toren vond men in Mierlo een aangelegenheid voor de PTT. De gemeente Mierlo had er ook niet veel over te zeggen. De bouwlocatie werd gewoon aangewezen, omdat er in de omgeving geen andere locatie voor het doel beschikbaar was. Via een herziening van het bestemmingsplan werd de bouw toegestaan. De werkzaamheden begonnen in 1955. De kosten waren geraamd op fl. 600.000, exclusief inwendige apparatuur. De architect was Anton Auer (1920-1980)

De top van het betonnen deel is bereikt. De 21e verdieping.

De constructie van de toren is van gewapend beton. De fundering is gemaakt met een diameter van 20 meter. De buitendiameter van de toren zelf is 10,7 meter en de wand heeft een dikte van 20 cm. Tijdens de bouw ‘kroop’ een steiger langs de toren omhoog en werd er dag en nacht beton gestort. Bovenop de toren werd een stalen mast gebouwd. Aan het hoogste deel van de mast werden de radio- zendantennes gemonteerd.

Ook ’s-nachts werd er volop doorgebouwd.

De toren is uiteindelijk 83 meter hoog geworden en bestaat uit 21 verdiepingen. De mast is 32 meter hoog. Overigens zijn er tot de 12e verdieping geen vloeren aanwezig; de toren is voorzien van een lift. In het bovenste deel van de toren bevinden zich de ruimtes waarin de radio- en schotelapparatuur is opgesteld.

Sinds de oplevering in 1957 staat de 115 meter hoge TV- toren, aan de rand van de Molenheide.
Een aantal genodigden tijdens de opening van de TV toren in augustus 1957

In de Mierlose toren hield men op de schermen in de gaten of bijvoorbeeld de belevenissen van Swiebertje en Pipo de Clown goed doorgestuurd werden naar televisietoestellen in de woonkamers in de omgeving.

Sinds de overgang in december 2006 naar digitale ethertelevisie zijn de analoge televisieantennes verwijderd. Uitzending van radiozenders (FM en DAB) vindt nog steeds plaats en de zendmast wordt daarnaast gebruikt voor mobiele telefonie. In de toren bevindt zich een datacenter.

Rondom de TV-toren was het uitzicht nog weids. Zoals deze foto vanaf de Luchense weidevelden.

Eigenaren

In 2007 wenste de toenmalige eigenaar van de TV-toren, KPN, het zendbedrijf Nozema volledig over te nemen, omdat het als enige digitale televisie via de ether aanbood. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) stelde wel als voorwaarde dat KPN de zendmasten, ook die in Mierlo, verkocht. Dat gebeurde en de firma Alticom werd de nieuwe eigenaar.  In 2017 werd de toren weer verkocht. Sinds dat jaar is hij in handen van de Spaanse onderneming Cellnex, die een netwerk van antennemasten en telecomtorens exploiteert in Nederland.

In het algemeen vond men de TV-toren en de situering daarvan niet bepaald een Mierlose zaak, maar een aangelegenheid van PTT (telecommunicatie). Deze foto is genomen in de jaren ’70 vanaf de locatie Haakakker.

Toegang tot de toren

Op 6 en 7 september 2008 vond er een bijzondere actie plaats in Mierlo. Inwoners van Mierlo kregen namelijk de gelegenheid tegen betaling de TV-toren te bezoeken. Met de opbrengst van deze actie werd een concertvleugel aangeschaft voor ’t Patronaat, geschonken ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan.

In 2009 boden de ‘Heeren van Mierlo’   – een vriendenclub van ondernemers en zelfstandigen – aan de bewoners van het Hof van Bethanië een lunch aan, boven in de TV-toren.  En in 2017 werd de toren nogmaals opengesteld voor het publiek om geld op te halen voor Stichting Heppie (Het vergeten kind).

Het uitzicht vanuit de toren is geweldig. Vanaf een hoogte van 83 meter kun je Mierlo en zijn groene omgeving bekijken. Bij mooi weer kun je zelfs vanaf de toren bijvoorbeeld DSM in Geleen en het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch zien liggen. Omgekeerd is de Mierlose TV-toren vanaf de 23e verdieping van het provinciehuis zichtbaar.

Enkele wetenswaardigheden

  • Op woensdag 26 december 2002 rond 16.00 uur brak brand uit in de TV-toren. De brand ontstond in een stroomaggregaat op de 3e verdieping. Het vuur was snel geblust. Er was geen zichtbare schade,  behalve aan het aggregaat.
  • De vogelwerkgroep van IVN beheert een nestkast bovenop de toren, waarin slechtvalken nestelen.
  •  In de omgeving aan de Geldropseweg 28 in Mierlo was een restaurant gevestigd met de naam ‘TV-toren’, destijds tevens de thuisbasis van dartvereniging ‘TV-toren’.

Verder lezen / bronnen