3 keer 10.000

1962 na Christus

Mierlo als gebiedsaanduiding kennen we vanaf halverwege de 12e eeuw. Daarvoor lagen er gehuchten, maar die hadden geen (h)echte band met elkaar. Vanaf de middeleeuwen tot halverwege de 19e eeuw had Mierlo steeds tussen de 1000 en 2000 inwoners. De exacte omvang kennen we niet omdat er tot halverwege de 16e eeuw geen personen werden geteld, maar haardsteden. Met behulp van een schatting van het gemiddeld aantal personen per haardstede kon dan het aantal inwoners worden berekend. Dat leverde natuurlijk geen zorgvuldige telling op. Rond 1400 had Mierlo zo’n 200 haardsteden, wat overeen zal komen met ongeveer 1.000 inwoners.                                                                                                                                                                  Er zat enige groei in de bevolking, maar die was bescheiden. Eind 18e eeuw had Mierlo zo’n 1.500 inwoners. Maar bij de volkstelling van 1840 was het inwoneraantal al gegroeid tot 2.070. Aan het begin van de 20e eeuw telde Mierlo 2.609 inwoners, van wie ongeveer een vijfde deel  in Mierlo-Hout woonde. Vanaf dat moment groeide de bevolking snel. In 1930 was het aantal inwoners verdubbeld. Dat zou in de jaren 70 weer het geval geweest zijn, als niet in 1968 Mierlo-Hout was geannexeerd door Helmond.

De bevolking van Mierlo groeide veel sneller dan die van Nederland en van de regio. Mierlo bouwde flink, met name in Mierlo-Hout, want de angst voor annexatie zat er goed in. En Zuidoost-Brabant groeide sneller dan de rest van Nederland, dus er was sprake van een dubbel effect. Uitgedrukt in indexcijfers zien de groeicijfers van 1900 tot 1962, er als volgt uit:

  19001910192019301940195019601962
Nederland 100115133153172197223229
Noord-Brabant 100113131161188211270282
Zuid-Oost-Brabant 100114136176209258314339
Mierlo 100113152206227276352384
Frans Hurkmans, de eerste 10.000ste van Mierlo, foto uit 2021.

Een mijlpaal was het bereiken van de 10.000e inwoner. Dat gebeurde feitelijk op 22 december 1962, toen Frans Hurkmans geboren werd. Officieel werd dat pas toen vader Hurkmans op 27 december 1962 aangifte deed van de geboorte van zijn zoon Franciscus Gerardus Antonius Cornelis Hurkmans, ten overstaan van het college van Burgemeester en Wethouders. Frans was het derde kind in het gezin Hurkmans, dat op de Margrietstaat 20 woonde.

Moeder Hurkmans verzorgt Frans onder het toeziend oog van zijn broer en zus.

Uiteraard was dat een mooi moment voor Mierlo. Op de avond van 27 december was er een bijzondere raadsvergadering. Daar werd onder meer gemeld: “Voorts is van de tienduizendste Mierlonaar bekendheid gegeven door klokgelui en het uitsteken van de Nationale driekleur van het gemeentehuis. De Vrijwillige Brandweer heeft door middel van sirenegeloei kennisgegeven van de tienduizendste aan de gehele Mierlose bevolking, bovendien is aan het gemeentehuis het getal 10.000 aangebracht, dat ’s avonds wordt verlicht.”

In ieder geval lieten de aankondigingen niets aan duidelijkheid te wensen over, het gemeentebestuur was zeer tevreden. Burgemeester Krol kwam bij het gezin op visite, bracht de felicitaties namens de gemeente over en hij bracht een cadeautje mee. Natuurlijk kreeg hij een beschuit met muisjes. De echtgenote van de burgemeester was er ook bij aanwezig en schreef  een gedicht ter gelegenheid van dit heuglijke feit.

Mevrouw Krol, echtgenote van de burgemeester, feliciteert de moeder van Frans Hurkmans.

Mierlo’s tienduizendste

De tienduizendste Mierlonaar
kwam zich net nog even melden
toen ze de bevolking telden
op het eind van het nieuwe jaar.

Met gejuich wordt hij ontvangen
beschuit met muisjes staan al klaar
Trompetgeschal en feest is daar
de vlaggen worden uitgehangen.

De ouders van het kleine wicht
zullen aan dit jonge leven
alle goeds en liefde geven
moeder straalt met blij gezicht.

De Mierlonaren zijn ook blij
omdat in hun geschiedenis
al weer een nieuwe mijlpaal is
door het nieuw lid der maatschappij.

Aldegonda Krol-Pennings

Ook de Mierlose brandweer verwelkomde in 1962 de 10.000ste inwoner in het dorp.

Net nadat Frans zijn 5e verjaardag had gevierd, raakte hij zijn bijzondere positie weer kwijt. Het gebied Lungendonk werd namelijk overgedragen aan Someren en Mierlo-Hout aan Helmond. Daardoor zakte het inwoneraantal van de gemeente weer tot onder de 10.000, om precies te zijn tot 5.566.  Hieruit blijkt tevens dat Mierlo-Hout sinds 1900 heel wat sneller gegroeid was dan Mierlo-Dorp. Inmiddels woonde namelijk ruim 40% van de inwoners van Mierlo in Mierlo-Hout, waar dat eerst 20 procent was.

Burgemeester Van Kuik stelde samen met de gemeenteraad het doel op om opnieuw te groeien naar een inwonertal van 10.000. Dat was des te belangrijker, omdat Commissaris van de Koningin Constant Kortmann aan Van Kuik had laten weten dat een inwoneraantal van minstens 10.000 een waarborg was voor zelfstandigheid. Van annexatie zou dan geen sprake meer zijn.

Voor die bevolkingsgroei was natuurlijk wel wat inspanning nodig.

Na de annexatie op 1 januari 1968, was de groei van de bevolking een thema in de carnavalsoptocht. De ooievaar moest voor Mierlo nog meer zijn best doen.
Simone van de Wiel, de tweede 10.000ste van Mierlo, foto uit 2022.

Aan de westkant van Mierlo werden nieuwe wijken gepland die inwoners van buitenaf moesten aantrekken (Kerkakkers I en II), maar ook de bouwplannen in de jaren daarna in de Overakker, Neerakkers en de Loo moesten bijdragen aan het behalen van de doelstelling. Die werd bereikt op 13 november 1988 toen, in de (nieuwe) wijk Overakker Simone van de Wiel werd geboren, dochter van Ellen en Toon van de Wiel. Mierlo was net als in 1962 in feeststemming. Simone werd warm onthaald door burgemeester Jan Berkhout.

Burgemeester Jan Berkhout bewondert voor het eerst Simone van de Wiel, de tweede 10.000ste van Mierlo.

Pastoor Jacques Kloeg stak de vlag uit en liet de klokken luiden. Hij was zo blij dat parochie-assistente Rietje tegen hem zei dat het wel leek of hij zelf de vader van de 10.000e was. Simone kreeg een serenade van harmonie St. Lucia. En de (jeugd)brandweer, carnavalsverenigingen en het gemeentebestuur trokken met huifkarren in optocht naar de woning van haar ouders. Simone kreeg een bolderkar vol met cadeautjes en een spaarbankboekje met daarop een storting van 10.000 centen.

Burgemeester Jan Berkhout bewondert voor het eerst Simone van de Wiel, de tweede 10.000ste van Mierlo.

Desgevraagd weet Simone te vertellen dat ze later niet zoveel meer gemerkt heeft van het feit dat ze zo’n bijzondere inwoner van Mierlo was. Ze mocht tot haar 10e verjaardag haar verjaardagsfeestje vieren op het Wolfsven. Dat is haar wellicht nog wel het meeste bijgebleven.

Van de geboorte van Simone van de Wiel is een officiële aangifte akte opgemaakt, ondertekend door de burgemeester.

De eretitel ‘10.000ste inwoner’ raak je nooit meer kwijt. Het is natuurlijk al bijzonder als twee inwoners in een dorp die titel mogen dragen. Maar Mierlo is een heel bijzonder dorp en had blijkbaar aan twee van die eretitels niet genoeg. Vrij snel na de 6e verjaardag van Simone, namelijk op 1 januari 1995, werd het gebied Brandevoort overgedragen aan de gemeente Helmond. In dat gebied woonden 358 inwoners en daarmee daalde het inwoneraantal wederom tot net onder de 10.000, namelijk tot 9.975.

Jonathan Franken, de derde 10.000ste van Mierlo foto uit 2021.

Lang duurde dat niet. In de vroege ochtend van donderdag 23 februari, net voor carnaval, werd de grens voor de derde maal bereikt. Met de geboorte van Jonathan Franken had Mierlo de unieke situatie dat het drie inwoners had die als 10.000e  inwoner werden ingeschreven.

Van aangifte van de geboorte van Jonathan Franken werd een officiële akte opgemaakt.

Het was de tweede keer dat burgemeester Berkhout op bezoek kon gaan bij een 10.000e  Mierlose inwoner en zijn ouders Audrey Koenen en Harold Franken. Jonathan kreeg een spaarpot cadeau en ook een beeldje van het Oude Raadhuis.

Jonathan Franken kreeg van het gemeentebestuur een miniatuur van het Oude Raadhuis zodat hij niet zou vergeten dat hij de derde 10.000ste was.

In het weekend na zijn geboorte besteedde het college van burgemeester en wethouders in de carnavalsoptocht aandacht aan zijn geboorte. Het zou meteen ook de laatste keer zijn dat een burgemeester om deze reden bij iemand op kraamvisite gaat. Want door het samengaan van de gemeenten Geldrop en Mierlo komt er nooit meer een 4e 10.000e bij.

Burgemeester Jan Berkhout deelde bij de carnavalsoptocht in 1995 beschuiten uit, omdat Mierlo opnieuw 10.000 inwoners had.

Verder lezen / bronnen

Mierlo, groei en ontwikkeling.
Gemeentebestuur Mierlo, 1963

Hoe Mierlo haar grondgebied zag slinken 

Mierlo, van oorsprong tot heden,

Jean Coenen, 2004

Rond de Toren, 1988-25