Ten tijde van Karel de Grote

In november 2009 was een aantal Mierlose heemkundigen alert op de werkzaamheden die plaatsvonden in een bouwput in de omgeving van de H. Luciakerk. Die alertheid had te maken met het feit dat aan de overkant, richting Bethanië, enige jaren daarvoor grote archeologische vondsten waren gedaan uit de 6e, 7e en begin 8e eeuw.

Lees verder…