Nieuwe woningen voor nieuwe inwoners

Mierlo was rond 1900 een dorp met veel boerderijen en wevershuisjes. Deze verdwenen ten gevolge van het aannemen van de Woningwet van 1902. In die wet werd bepaald dat  huizen met lemen buitenwanden niet meer bewoond mochten worden.

Lees meer…