Godsdiensttwisten gaan niet aan ons voorbij

In 1629 nam Frederik-Hendrik, prins van Oranje en generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de stad Den Bosch in. Zowel Spanje (katholiek) als de Republiek (protestants) wilden nu hun gezag doen gelden in de Meierij

Lees verder…