Een kardinaal, een bisschop, een kanunnik en 12 oude mannen

Aan het begin van de 16e eeuw was Karel V landsheer van de Nederlanden. Hij was katholiek en bepaalde dat al zijn onderdanen ook katholiek moesten zijn. Dat wekte veel onrust onder de bevolking. Er was veel kritiek op de houding van sommige katholieke, vaak hooggeplaatste priesters.

Lees verder…